Priča 3.

 

Ovo je priča, koju je Vladimir odlučio nacrtati i podijeliti je sa svima nama. O njemu sam već pisala, objavivši u tekstu "Prepoznavanje vanzemaljskih otmica kod djece" njegove crteže iz mladosti, dok još nije znao o čemu je riječ i što moguće crta.

IMPLANTI

U kasno ljeto 2012. godine, prošao sam kroz iskustvo regresivne hipnoze, čiji je cilj bio oslobođenje od vanzemaljskih otmica. Tokom regresivne hipnoze, korištena je kao “baza” i vježba SIMBAD dr. Corrada Malange.

Kroz to iskustvo regresivne hipnoze, uz vođstvo terapeuta, uspjeo sam se osloboditi znatne količine implanata, koji su bili postavljeni na moje tijelo i na moje komponente: Duh, Um i Dušu. Također sam se uspjeo osloboditi i raznih vrsta nakačenja, te entiteta koji su postavljali te implante, a na kraju i od Aktivne Vanzemaljske Memorije, te Pasivne Vanzemaljske Memorije.

Otimali su me od trećeg mjeseca života, kad sam bio fetus, do trenutka kad je moja komponenta Duše shvatila šta se dešava.

Kako sam imao dobro “viđenje” i “osjećanje” tih implanata, vizualno sam ih zapamtio i na koncu sam se potrudio da ih sve nacrtam. Svrha crteža i objašnjenja je da se ostalim ljudima pokaže kako izgledaju implanti i čemu služe. Sve implante sa kojima sam se susreo unutar ovog rada, sam doživjeo kao “energetske”, kao da su u sebi imali svjetlost ili elektricitet.

Odrađene su ukupno 4 seanse u kojima su skinuti svi implanti. Poslije toga sam mogao samostalno raditi, unutar redovnog SIMBADA. Redovni SIMBAD nisam mogao raditi ranije, jer sam bio blokiran implantima.

 

Implanti sa prve sesije :

Implanti od strane dva reptila, a postavljeni su u trećoj godini života.

 

1. Implant je sastavljen od tri energetska diska, spojena sa energetskim nitima koja ih spaja međusobno, a poslije se prostire duž kičme sve do atlasa, u kojem se grana na manje žilice. Prstenovi se nalaze u kičmi u lumbalnom dijelu. Svrha implanta je blokiranje impulsa iz donjeg dijela kičme, tj. trtice i karlice, a povezano je sa sexualnošću. Služi za zadovoljenje reptila, mojom sexualnom energijom, tako da sprečava da moja sexualna energija dopre do mene. Takođe je bio postavljen i na Um.

2. Implanti na sleopočnicama. U početku su se vidjele kao dvije crvene tačke, ali sam ih kasnije, kad sam ih vadio, vidjeo kao dva svitka. Svrha je kontrola prednjih režnjeva mozga. Takođe je postavljen na Dušu. Na Duši se potom taj implant razvija u implant broj 4.

3. Konusi u glavi. Služe za prenos impulsa od spolja ka unutra i od unutra ka spolja. Poput sprave za nadgledanje i kontrolu. Takođe su bile postavljene i na Duhu.

4. Implant “energetskog polja” koje se razvilo ispred Duše, a povezano je sa implantom broj 2. Služi za blokiranje Duše, tako sam osjetio svrhu tog implanta.

5. Zeleni konus koji levitira ispod plexusa i spojen je žilicama sa kičmom. Kad sam ga vadio pretvorio se u malu meduzu; izgledao je slično pravoj morskoj meduzi. Ne znam čemu služi. Konus je bilo  implantiran i na Duhu, no nije se razvio u meduzu kad sam ga vadio.

 

Implanti sa druge sesije:

Implanti od strane Horus-Ra, postavljeni u sedmoj godini života:

 

1. U centru glave se nalazi kuglica u obliku loptice za golf. Iz te golf loptice izlaze niti, koje se granaju kroz koštanu srž cijelim tijelom. Implant služi i kao ometač i u svrhu kontrole. Ono što ometa je volja, te samim time vrši kontrolu.

2. Iz te golf loptice se takođe grana implant od Horus-Ra, na cijeli nervni sistem. Zaboravili smo pitati čemu služi, ali mi je izgledalo da ima veze sa ometanjem nervnog sistema te samim time i sa lučenjem hormona. Kuglica se nalazi u centru glave i blizu je ili je na mjestu epifize.

 

Implant od strane bogomoljki i sivih, a postavljen je za reptile i njihovog gazdu “oko u staklenoj piramidi” u sedmoj godini života.

1Implant je postavaljen na anus i polni organ. Služi za izvlačenje energije. Takođe služi i za kontrolu, te blokadu protoka energije kičmenim stubom. Okretanje životne sile na drugu stranu kroz prsten. Nit koja izlazi iz prstena, prostire se cijelom dužinom kičmenog stuba.

 

 

Implant na srcu, od Horus-Ra. Nismo pitali kada je postavljen.

1. Implant se nalazi u području srca, grudi. Utiče na unutrašnje ometanje interakcije sa komponentom Duše. Ne dozvoljava nikakav prodor u prostor srca, a u isto vrijeme šalje moju negativnu energiju van. Ne dozvoljava interakciju sa bilo kojom energijom pozitivne orijentacije.

 

 

Implanti na tijelu i Duši. Instalirali su ih sivi za reptile i njihovog gazdu, “oko u staklenoj piramidi” postavljeno je u trećem mjesecu trudnoće, dok sam bio fetus.

1. Implant na Duši. Služi za priključivanja moje “hibridne djece” na Dušu. “Hibridnu djecu” su napravili od moje sperme, koju su uzimali tijekom abdukcija od moje 16-te godine,  i jajašaca meni nepoznatih žena. Experimentisali su i sa spermatozoidima i sa jajašcima. Meni je izgledalo da prsten služi za crpljenje energije iz komponente Duše.

2. Implant je postavljen na takav način, da raste sa mnom dok se razvijam u životu. Implant se nalazi na mjestima koje se u Jogi zovu čakre, a završava se u polnom organu. Služi za blokadu i kontrolu tih mjesta te crpljenje sexualne energije.

 

Implant od "Gazde" postavljen u 6 mjesecu trudnoće, dok sam bio fetus.

1. Ploča na grudima koja se kači nazad na kičmu. Služi za kontrolu, u stvari, prije “pritisak” na spuštanje svijesti. To čini jer se implant ponaša kao kolektor energije sa svih meridijana na tijelu. "Gazda" je čekao da ostali entiteti postave implante, pa je onda on postavo svoj. Dok sam bio u regresivnoj hipnozi, izjavio sam da se ovaj implant nalazi na svim ljudima. Imao sam uvid i osjećaj da je to tako.

 

 Tamna materija

1. Tamna materija je prekrivala cjeli skelet i kosti glave, ali ne i kosti lica. U obliku je kugle sa tri vrha na mjestu atlasa. Tamna materija je poput nafte prekrivala skelet. Ona dolazi iz druge galaksije. Tako sam osjetio u regresivnoj hipnozi. Nismo pitali čemu služi i kad je instalirana.

 

 

Implanti od Ra, nismo pitali kada je postavljen.

1. Prstenje je na nogama i rukama. “Ogrlica” je na Umu. Takođe se u drugačijoj formi prstenje nalazilo na Duhu i Umu. Služe za kontrolu. Ogrlica je služila za blokadu Uma, u cilju sprečavanja stvaranja mosta između Duše i Duha.

 

Implanti sa treće sesije

Implant od sivih, jedne druge vrste bogomoljki i jednog drugačijeg reptila, jačeg od ostalih u hijerarhiji (osjetio sam ga kao “asuru”, vrlo arogantan i opak lik). Implant je stavljen tri-četiri sedmice prije sesije.

1. Stavljen je u kukove, mošnje i kičmu. Svrha je pojačivač straha i blokator za raspoznavanje kod komponenti, ali nije mogao biti iz nekog razloga efikasan na meni. Takođe je postavaljen na sve tri komponenete Duh, Um i Dušu. Implant je otkrio “čuvare” u obliku “insekata”(2), koji su u stvari sakrivali ljušturu reptila koja je instalirana unutar mene u 2 godini života.

 

 

Implant od Ra, PM-a, Gazde, "oka u staklenoj piramidi" a glavni vođa je bio reptil -asura. Postavljeno u 38. godini života.

1. Implanti su vrlo precizno napravaljeni i bili su mi vrlo teški za skidanje, a locirani su na rukama kao “rukavice” (1), na nogama kao “cipele”(2) a takođe je postavljena “kaciga sa maskom” (3). “Kaciga” je u unutrašnjosti imala bijele pipke koji su se granali cijelim mozgom. “Kaciga”, “rukavice” i “cipele” su bile spojene energetskom niti kroz cijelo tijelo. Duh je imao jednu verziju kacige koja nije radila. Kaciga nije bila stavljena na Um, ali su mu postavljene “žute naočare”. Duša je imala implante “rukavice” i “cipele”. U ušima sam imao implante koji su izgledali poput neke vrste metala. Svi ovi implanti utiču na rušenje volje za životom, pojačavaju depresiju, potiču samosažaljenje, uništavaju samopoštovanje, pojačavaju tromost, lijenost. Maska je služila za poticanje laganja.

 

 

Implant od Meduze i horde sivih, njih ukupno 47.

1. Ovo je implant koji je postavio entitet Meduza i otkrili smo ga u prvoj sesiji. Doživjeo sam ga u obliku aluminijumske folije. Bio je zakačen za mjesto spajanja ključnih kostiju, sa jedne strane i donjeg dijela stomaka sa druge strane.

2. Ovaj implant je postavljen u 12-toj inkarnaciji od ulaska u PM-a odozdo, a ušao sam u njega kroz neku vrstu meditacije. Taj događaj se desio prije 39 inkarnacija. Moje prvo tijelo nije bio PM. Počeo sam sa razvojem kao običan kamen ili mineral, a broj inkarnacija prije ulaska u PM-a je velik. Implant je postavljan u fazama, od 12 inkarnacije poslije ulaska u PM-a, pa sve do 17 inkarnacije, kad je postao integrisan i bio je zakačen za mene, do trenutka kad smo ga skinuli u regresivnoj hipnozi. Onog trenutka kad smo ga skinuli više nije postojao niti u sadašnjosti niti u prošlosti niti u budućnosti. Imao sam 5-6 godina kada je instaliran implant kojeg sam nazvao meduza. Tom činu implantiranja je prisustvovao entitet Meduza, sa hordom od 47 sivih. Implant je instaliran kroz prostor -vrijeme i djeluje kroz sve inkarnacije poslije njenog integrisanja. Implant se takođe razvija kroz prostor-vrijeme i kad je konačno razvijen ostaje u svi daljim inkarnacijama. Sve tri komponente, Duh, Um i Duša su imale instaliranu nit koja nije radila. Te niti su pripadale entitetu Meduza. Takođe mi je od strane entiteta Meduza, postavljen implant u koljenima. Služi kao neka vrsta magneta za negativnu energiju. Nije prikazano na slici jer sam zaboravio kako izgleda.

3. Implant meduza iz 4 sesije. Osjetio sam da je to dio koji je štitio prethodni implant br. 2. Ne znam ko ju je postavio. Osjetio sam da taj implant djeluje kao spoljnji omotač, držač i zaštita za meduzu. Nalazio se na torzu, a pipci su završavali na leđima.

 

 

Inače, Meduza se često pretvarala da je neka starica ili žena ili “ljubavnica” i teško mi je bilo vidjeti njen pravi izgled. Na kraju sam je vidjeo u trećoj seansi, jer smo do tada poskidali značajan broj implanata koji su me sprečavali da bolje vidim. Meduza izgleda onako kako je opisana u grčkoj mitologiji: imala je četiri prsta, zašiljene zube, zmijoliko tijelo sivkaste boje, a na glavi je imala neku čudnu kosu. Njen izgled je otprilike ovakav: 

 

Na žalost nisam našao na internetu pogodniju sliku.

 

Implant od 6 sivih, bogomoljki, ženke reptila i ljudi-vanzemaljaca plave boje kose u bijelim i plavim uniformama, sa stilizovanom crvenom zvijezdom petokrakom na levoj strani grudi. Implant ispočetka nije bio vizualne forme nego zvučne, pa ga nisam mogao locirati. Kad sam ga locirao postao je vidljiv. Postavljen je u drugoj godini života.

1. Implant je postavljen iznad glave i blokira pristup u meni, ka višem Ja. Liči na igračku, čigru.

 

 

Implanti sa četvrte sesije:

Implant od "ljudi" plave kose. Nosili su bijele i plave uniforme sa stilizovanom crvenom zvijezdom petokrakom, na lijevoj strani grudi. Postavljen je u drugoj godini života.

1. Zaostali implant “čigra” iznad Duha, Duše i Uma iz treće sesije.

2. Implant od “ljudi” plave kose. Nalazi se na temenu glave. Nismo saznali svrhu njegovog postavljanja jer smo u ovoj sesiji bili poprilično ometani, pa smo zaboravili pitati svrhu tog implanta. Ja takođe nisam mogao, zbog ometanja, da osjetim koja bi to svrha bila. Niti su se granale po cijelom tijelu.

 

Do kraja četvrte sesije smo se bavili čišćenjem zaostalih djelića implanata na meni, Duhu, Duši i Umu, kao i lociranjem zaostalih klonova ili djece-hibrida. Te djeliće nisam nacrtao, jer su to samo djelići, poput zaostalog pipka ili nekog dijela poput prstena, žilice, niti ili slično.

 

Kolačići vam pomažu za ugodnije pregledavanje stranice. Također služe za prikupljanje statistike.
Prihvaćam Odbijam