Tajna poravnanja i brojevni potpisi

 

Što je broj? Imaju li brojevi duhovno i prediktivno značenje? Kako uopće razlikujemo jedan od dva, ili dva od tri? Trivijalno? Naučili smo brojati osnovne stvari oko nas, najosnovnije iznose u prirodi.

Ali smo rijetko usredotočeni na više od toga? Rijetko razmišljamo o brojevnim obrascima koji čine geometriju našeg okružja. Oni od nas koji su se odvažili na to putovanje, smislili su discipline u pokušaju opisivanja smisla života, svijesti i kreacije u kojoj se nalazimo.

Pa tako svetost broja možemo pronaći u disciplinama koje opisuju broj u izračunu, broj u prostoru, broj u vremenu te broj u prostoru i vremenu:

 • Aritmetika: Opis beskonačnosti, broj kao arhetip, broj ličnosti
 • Geometrija: Nedimenzionalna točka koja se pomiče da bi kreirala liniju. U geometriji linija predstavlja mušku energiju, zakrivljena linija žensku. Linija je beskonačna ali jedan njen kraj može biti zakrivljen da opisuje kružnicu. Zato se muška energija tumači kao princip stvaraoca kroz drevne tekstove. Ako se rotira, ona postaje sfera, simbol kozmosa i ženske energije. Eva je kreirana od Adamova rebra. Pomak svijesti na površinu sfere rječima neka bude svjetlost, te repliciranjem sfere, stvara se njen presjek znan kao "vesica pisces" ili drevni prikaz astrološkog znaka ribe. Daljnja dupliranja po točno određenom principu kretanja svijesti kreiraju Cvijet Života.
  Ako pak napravimo presjek ravne linije dobiti ćemo trokut. Povučemo li paralelni presjek dobijemo kvadrat, koji potom čini ravninu, iz koje nastaje kocka. Trokut sa jednako udaljenom četvrtom točkom u prostoru poprima čvrsti oblik tetraedar. Tetraedar se zapravo krije u kocki – ako nacrtate dijagonalne linije od svake strane kocke tako da sljubljuju kutove. Proces se nastavlja do fundamentalnih 5 čvrstih platonskih oblika koji čine kreaciju. Specifični su po tome da kad se postave u sferu nijedan njihov rub ju ne dodiruje. Platonski oblici formiraju metatronovu kocku po FI Ф obrascu.
 • Harmonija: Putovanje duše životom, putovanje kroz 3 dimenzije opisane preko 2D prikaza geometrije. Prikaze 4D preko 3D tijela ljudski um teško može razumjeti. Najbliži takav prikaz je metatronova kocka (metatron u bibliji prikazan kao anđeo). Metatronova kocka je nastala iz cvijeta života a prožima svoje značenje na više dimenzija ljudskog postojanja. Znanstvenici danas smatraju da imamo 10 osnovnih dimenzija, 4 nama poznate i 6 uvrnutih (vidi Teodor Kaluza).
 • Astronomija: Odnos nebeskih tijela. Odgovara na pitanje broja u prostoru i vremenu. Postavlja zanimljiva pitanja broja u prostoru i vremenu. Kao na primjer: Zašto su Sunce i Mjesec gledano sa Zemlje iste veličine?

Geometrija je postojala i prije stvaranja svijeta. Ona je vječna kao i Božji um... Geometrija je Bog sam.

Johannes Keppler (1618.)

To je popis, i uvod kojim možemo koračati broj po broj i u svakom od njih naći neko značenje.

 • Jedan je Jedinstvo, alfa i omega. Jedan ne može pričati o sebi jer bi se odvojio kao objekt. Jedan se nalazi u i prožima sve. Najstabilniji je među svim brojevima. Crtamo ga kao ravna linija, što simbolizira liniju između dvije točke. U kombinaciji sa znakom nule (ili odsustva svega) predstavlja sveti broj Fi Ф.
 • Dva je Dualitet, muškarac – žena, sjena, polaritet, objekt, druga strana novčića, realni i cijeli broj, drugo što nije ovo. Služi za usporedbu.
 • Tri je TRIJADA to jest medijator, onaj koji nosi rješenje, Otac Sin i Duh Sveti, sinteza koja vraća u jedinstvo nakon podjele. Kažemo da kravata može biti zavezana samo u tri-dimenzije prostora.
 • Četiri je vatra, zrak, zemlja i voda. Sastavni elementi nastali iz trojstva da donesu peti. Četiri je tetraedar sačinjen od tri trokuta. Križ koji dijeli vertikalno od horizontalnog.
 • Pet je peti element, pentagram, energetski broj. Pet je čvrstih platonskih oblika, svaki sa jednakom duljinom ruba, jednakom udaljenosti od središta: tetraedar (vatra), oktaedar (zrak), kocka (zemlja), ikosaedar (voda), dodekaedar (eter).
 • Šest je heksagon. Vidimo ga u omjerima 6:5 u svetoj geometriji: (6/5) FI≈ PI (99.99% točnosti). 6 molekula ugljika i 5 molekula vode čine kristale mnogo tvari. Donosi perfekciju, strukturu i red. Brak dobiven iz umnoška 2 x 3 jest prvi parni x prvi neparni broj. Priča alegoriju o Svijetu stvorenom u šest dana. Tri dimenzije našeg realiteta čine šest pravaca kretanja: naprijed, nazad, lijevo, desno, gore i dolje. Kreator je iz jedne točke projicirao svijest da bi kreirao svijet, tako da je povukao liniju u svih 6 pravaca. Ovo ide u beskonačnost, jer udaljenost još nije definirana. Povlačenje ovih linija se događa u nematerijalnom univerzumu. Kako bi se duh kretao kroz prostor-vrijeme povučene su granice spajanjem ovih linija iz kojeg nastaje oktaedar. 

 • Sedam dana tjedna koji su pradavna referenca na sedam planeta vidljivih okom sa Zemlje. Također, sedam endokrinih žlijezda ili čakri. U muzici imamo skalu od sedam tonova. Šest kružnica u presjeku oko jedne čine cvijet života. Faze Mjeseca misteriozno čine četiri faze sedmica kako bi zatvorile krug. U zanimljivom je odnosu sa 11 (vidi video). Naše oko percipira tri boje svjetlosti: crvenu, zelenu i plavu koje kombinacijom čine još četiri: žutu, cijan, magneta i bijela.
 • Broj osam ili prvi broj na kub 2x2x2 Oktogon, nalazimo u arhitekturi, a simbolizira tranziciju između Raja i Zemlje i most između kvadrata i kruga. Kvadriranje kruga, ili spajanje Raja i Zemlje u alkemiji predstavlja sjedinjenja materijalnog sa nematerijalnim.

 • Devet ili eneada, odnosno trijada svih trijada. Prvi neparni kvadratni broj

 

Kada biste samo znali svu moć brojeva 3, 6 i 9 onda biste u rukama držali ključ Svemira!

Nikola Tesla

Kada na kružnici označimo brojeve od 1 do 9 i krenemo brojeve zbrajati tako da svaki od njih zbrojimo sa samim sobom tada spajamo linije koje ne dotiču brojeve 3, 6 i 9. Tesla je smatrao da brojevi 1, 2, 4, 5, 7 i 8 pripadaju materijalnom dok brojevi 3, 6 i 9 opisuju nematerijalno. 

Možemo nastaviti niz, jer svaki broj ima svoje značenje. Jedan zanimljiv niz napravio je Fibonacci koji je zbrojem prethodna dva broja dobio uzorak koji se ponavlja posvud u prirodi te čini zlatni rez. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Ovaj uzorak vidimo svugdje, biljke rastu po ovom principu. Pa čak ga vidimo i u gibanju planeta. Na primjer, rotacija Venere je 2/3 Zemljine godine. Svaki put kad Venera poljubi zemlju između Sunca i Zemlje čini to svojom istom stranom. U 8 godina ona načini 5 ovakvih poljubaca.

Ljudsku biologiju, koju smo izveli iz kemije, istu iz fizike, zaokružujemo matematikom - majkom svih zakona.

Mjeriteljstvo je grana nastala da opiše mjere i mjerne jedinice. Metar je prvi put predstavljen u Francuskoj 1799. Definiran je kao jedna desetina miliona (10000 km) udaljenosti između Sjevernog Pola i Ekvatora, potežući liniju kroz Pariz. Nautička milja iznosi 1852 m i originalno je definirana kao jedna minuta pa je tako jedan stupanj 10,000,000 m / 90° = 111,111.111… m i jedna minuta 111,111.111… / 60′ = 1851.85185… m.

Upravo zato što čitav svemir možemo istraživati korištenjem olovke, papira, ravnala, kutomjera te šestara došli smo na ideju da se sve okolo nas isprepleće fraktalno, poput holograma jedne ujedinjene svijesti.

Hologramski uređaj je smišljen 1947. (Dennis Gabor) te fraktalna matematika 1970-ih. (Benoit Maldenbrot). Oni su nam pomogli približiti ideju harmonije i isprepletenosti svjetla i zvuka u materiji svuda oko nas. Svijetlost, prodirući kroz frekvencije svijesti izmijenjeno emanira u oku promatrača. Foton je njena elementarna nematerijalna čestica, kvantum svjetla i svih ostalih formi elektromagnetske radijacije. Ovaj kvantum nema veličinu ni masu te je istovremeno i valne prirode te se prostire proizvoljno i beskonačno. Ovakvi kvanti putuju brzinom svjetlosti, te za njih ne prolazi vrijeme. Riječ kvant znači cijeli broj.

U temeljima kompleksnih objekata leže jednostavni geometrijski obrasci koji se logaritamski repliciraju na višim i nižim razinama - fraktalima. A kada se hologram otkrio, nije se otkrilo ništa novo jer kreativnost je samo akt spajanja i imitiranja sličnih stvari. Čovjek je uvidio obrazac te u tom obrascu prepoznao, kako je to popularno nazvano "Zlatni rez". Zlatni rez opisuje omjer kada se crtu podjeli na dva dijela tako da je omjer manje crte prema većoj jednak omjeru veće crte prema ukupnoj. Univerzalni odnos se naziva Fi koji iznosi 0.61803 (φ) ili zlatni rez veliko FI 1.61803 (Ф). Ovaj broj, kao i PI je iracionalan jer se znamenke iza zareza beskonačno nastavljaju (bez njihova ponavljanja).

Geometri su tako oduvijek željeli spojiti nespojivo, razumjeti broj u prostoru, naći Božji potpis u svemu. Neki međutim, su željeli ova znanja za sebe, kako bi iskoristili tajno znanje alkemije i održali sistem kontrole. Jer inače, potpis zvijeri ne bi trebali ni tražiti. Bio bi nam poznat i za opće dobro.

Pojam slučajnosti je način na koji Kreator ostaje anoniman

Albert Einstein

Vidjeti ćemo da potpis zna biti misteriozan kroz sljedećih par video uradaka autora Scott-a Onsttot-a koji se poigrao brojkama i pokazao zanimljive veze između naoko nepovezanih stvari:

Napomena: za prijevod kliknite gumb Podešenja (Settings) - gornji desni kut i za titlove (Subtitles) odaberite Hrvatski  

Autor: Šimun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolačići vam pomažu za ugodnije pregledavanje stranice. Također služe za prikupljanje statistike.
Prihvaćam Odbijam